اسرائیل گروهی از زندانیان فلسطینی را آزاد می کند

06 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قرار است اسرائیل در هفته جاری 26 زندانی فلسطینی را به عنوان بخشی از مذاکرات صلح با فلسطینیها که با میانجیگری آمریکا انجام می شود، آزاد کند. گزارش از احمد فرحبخش.