اسرائیل ۲۶ زندانی فلسطینی را آزاد کرد

10 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل در نخستین ساعات روز سه شنبه بوقت محلی ۲۶ زندانی فلسطینی را آزاد کرد. زندانیانی که به اتهام دست داشتن در حمله های مرگبار علیه شهروندان اسرائیلی سال هاست در حبس بسر می برند. این اقدام بخشی از بسته توافقی برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه به میانجیگری آمریکا محسوب می شود. گزارش از مريم قره نی.