اصلاح کدام قانون ضروری است؟

28 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا به نظر شما قوانین و ساختار موجود پاسخگوی مطالبات معترضان است؟ اگر بر فرض، این امکان فراهم شود که یک یا تعدادی از قوانین ایران تغییر پیدا کند، شما تغییر کدام قانون را ضروری می‌دانید؟