مشکلات بزرگراه آسیایی برای مردم محلی دردسرساز شده است

16 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جاده موسوم به «بزرگراه آسیا»، قرار بود در مسیر خود در ایالت کارن کشور میانمار یا برمه به پیشبرد بازرگانی محلی و بین المللی در آن منطقه کمک کند؛ اما در کنار آن برای مردمی که در مسیر بزرگراه سکونت دارند، مشکلاتی هم به بار آورده است.