توقف عمليات جستجو برای پرواز ایرآسيا

07 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جستجو در مورد یک هواپیمای مسافربری مفقود الاثر شرکت هواپیمائی موسوم به ایرآسیا، که با ۱۶۲ مسافر و خدمه اندکی پس از پرواز از اندونزی به مقصد سنگاپور، بر فراز دریای جاوه، ارتباطش با برج مراقبت قطع شد، فعلا با فرارسیدن شب متوقف شده و قراراست به محض روشن شدن هوا از سرگرفته شود.