اجساد و قطعات بیشتری از پرواز ایرآسیا جمع آوری شد

12 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه تلاش برای یافتن قربانیان سانحه هواپیمایی که روز یکشنبه گذشته ، در شمال دریای جاوه سقوط کرد، دومین کشتی آمریکایی وارد منطقه شد. در همین حال ، مقام های اندونزی تحویل اجساد پیدا شده به خانواده یشان را آغاز کرده اند.