اشتیاق انتخاباتی رهبر و مردم بی انگیزه

04 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، در آخرین سخنرانی خود، از مردم ایران خواست در انتخابات حضور گسترده ای داشته باشند. درخواست مسولان جمهوری اسلامی برای شرکت مردم در انتخابات در حالی انجام می شود که نحوه برگزاری انتخابات گذشته در ایران و اعمال نفوذ مقامات، به دلسردی برخی از مردم منجر شد. کمتر از سه ماه به انتخابات مانده اما فضای سیاسی ایران چندان انتخاباتی نیست. آرش سیگارچی از این منظر، به اظهارات آیت الله خامنه ای نگاهی انداخته است.