آشتی ملی یا دعوای ملی؟

25 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحث بر سر آشتی ملی در ایران بار دیگر مطرح شده است. برای آشتی ملی باید اول دانست دعوای ملی بر سر چیست که نیاز به آشتی دارد. به گفته بسیاری دعوای ملی بر سر حق حاکمیت است و این سوال که آیا حق حاکمیت متعلق به مردم است یا روحانیان؟ به نظر شما حق حاکمیت ملی با کیست؟