وزیر دفاع و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در نشست امنیتی کویت

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه با دیپلماتها و مقامات ارشد نظامی آمریکا در کویت در مورد تهدیدهای گروه افراطی داعش در عراق و سوریه دیدار و گفتگو کرد. گزارش شهلا آراسته