وزیر دفاع آمریکا: ملک سلمان با تردید از توافق اتمی ایران استقبال کرد

31 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی رفت. این سفر بخشی از یک دیدار منطقه ای وزیر دفاع آمریکا است که برای متقاعد ساختن متحدان بدبین به توافق اتمی با ایران صورت می گیرد.