اشتون کارتر: اجازه نخواهیم داد روسیه جهان را به دوره جنگ سرد بازگرداند

02 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه هیچ کس خواهان بازگشت جنگ سرد و درگیری با مسکو نیست، از آلمان و دیگر متحدان در ناتو خواست در صورت تهاجم روسیه و خطرات امنیتی در دیگر مناطق جهان، در کنار هم باشند.