اشتباه‌های پزشکی

23 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرونده‌های قصور پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۱۳۹۵ رشد ۲۷ درصدی داشته است. مقام‌های مسئول می‌گویند میزان شکایت از پزشکان در ایران رو به افزایش است. شما فکر می‌کنید خطاهای پزشکی بیشتر شده و یا این که شهروندان نسبت به حقوق خود آگاه تر شده اند؟