اشغال وزارت دادگستری توسط تظاهر کنندگان اوکرائينی

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر دادگستری اوکراین تهدید کرد در صورتیکه تظاهرکنندگان ساختمان آن وزارتخانه را ترک نکنند، «وضعیت فوق العاده» در کشور اعلام خواهد شد. تظاهرکنندگان ضد دولتی بنای وزارت دادگستری در کی اف (پایتخت اوکراین) را بدون دخالت پلیس یا درگیری با ماموران به اشغال خود درآوردند. گزارش از آرش پرند.