اشغال نظامی کريمه و تمامیت ارضی گرجستان

20 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد واحد های نظامی روسی در کریمه رفته رفته افزایش می یابد و مقام های اوکراین می گویند، شبه جزیره کریمه با «تقریبا 18000 هزار سرباز روس اشغال شده است.» در این شرایط برخی از سفرای کشورهای اروپای شرقی در واشنگتن با اشاره به درگیری روسیه و گرجستان در تقریبا شش سال پیش و خدشه دار شدن تمامیت ارضی گرجستان از آمریکا می خواهند تا اقدامات موثرتری انجام دهد. گزارش از شپول عباسی.