اشاره پرزیدنت ترامپ به توافق با قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا در مجمع جهانی اقتصاد، داووس

01 بهمن 1398