اشاره مجدد پرزیدنت ترامپ به اعتراضات مردمی در ایران: کشتار معترضان ایرانی هولناک است

12 آذر 1398