اشاره های غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به احمدی نژاد

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود، بدون نام بردن از فرد خاصی، هشدار داد اگر مسوولان دچار تکبر و خودشیفتگی شوند، «تودهنی» خواهند خورد. برخی مخاطب این هشدار آیت الله خامنه ای را رییس جمهوری اسلامی ایران می دانند که در هفته های اخیر از سوی منتقدان به تکبر و خودشیفتگی متهم شده است. گزارش از آرش سیگارچی.