فروشنده؛ از تهران فرهادی تا نیویورک آرتور میلر

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حالا که فیلم فروشنده اکران می‌شود، مرور نشست خبری عوامل فیلم در جشنواره کن خالی از لطف نیست. فرهادی می‌گوید میان تهران به تصویر کشیده شده در فیلم او با نیویورک "مرگ فروشنده" آرتور میلر مشابهت وجود دارد و تهران مثل نیویورک آن سال‌ها با شتاب و بی‌تفکر به سمت مدرنیته در سطح می‌رود.