تلاش رهبران کشورهای آ سه آن برای حل اختلافات با چین بر سر قلمرو آبی

27 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گردهمايی رهبران کشورهای عضو اتحاديه جنوب شرقی آسيا، آسه آن به ميزبانی آمريکادر ايالت کاليفرنيا دومين روز خود را با تمرکز بر مسئله ادعای مالکيت پکن بر قلمرو آبی و جزاير دريای جنوبی چين و اختلافات ناشی از آن در منطقه آغاز کرده است.