نشست کشورهای شرق آسیا در میانمار

15 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

میانمار هفته آینده میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا(ASEAN) و نشست کشورهای شرق آسیا خواهد بود .در این نشست همچنین روسای جمهور آمریکا و روسیه رهبر چین و نخست وزیر هند نیز شرکت خواهند کرد .