استقبال جان کری از موضع "آ سه آن" در برابر ادعای چین

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالیتهای اتمی و موشکی کره شمالی یکی از مسائلی بود که در هر جلسه نشست آسه آن مطرح بود. دیگری ادعای مالکیت چین بر سر منابع دریایی که ۱۰ کشور با آن هم مرز هستند. گزارش گیتا آرین