اسد گفت نگران قطعنامه پیشنهادی غرب نیست

01 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه، طی مصاحبه ای با تلويزيون دولتی چین گفت، نگران قطعنامه پیشنهادی غرب نیست. به گفته او گروه های تروريستی به دستور و با تحريک غرب با دولت او می جنگند. آقای اسد گفت تلاش می کند به تعهداتش در زمينه تحويل تسليحات شيميايی عمل کند، اما مخالفان او ممکن است اقدام او را وارونه جلوه دهند. گزارش از پروانه هدايت.