اسد به بمباران حمص ادامه می دهد

23 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت بشار اسد به بمباران مناطق تحت نفوذ مخالفان در شهرهای دمشق، حمص و ادلب ادامه می دهد. در همین حال، ساکنان شهر حمص و سراسر استان ادلب از کمبود مواد اولیه و افزایش شدید بهای مواد غذایی در رنجند.