ارزیابی اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا

06 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نخستین مناظره کاندیدهای اصلی ریاست جمهوری آمریکا رقبای انتخاباتی مواضع متضادی نسبت به توافق جامع هسته ای با ایران ابراز کردند.