ارز در بازار ایران ۶ نرخی شد

11 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با وعده رئیس بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن ارز اسدالله عسگراولادی از ۶ نرخی بودن ارز خبر داد و خواستار آن شد که دولت، در رابطه با سیاست های ارزی خود، شفاف سازی کند. گزارش از وفا آذربهاری.