اریک سوالول در گفتگو با صدای آمریکا: با ایران مستقیم مذاکره می‌کنم، مثل پرزیدنت ترامپ با کره شمالی

07 تیر 1398