اروپا برای مواجه با تنش با روسيه آماده می شود

14 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگرانی از بالا گرفتن تنش موجود میان روسیه و اوکراین و توقف احتمالی ارسال گاز روسیه به آن کشور سبب افزایش قیمت گاز در اروپا و تاثیر آن بر روند بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا شده است. این نخستین بار نیست که روابط روسیه و اروپا بر سر انرژی تنش آلود می شود و اینبار اروپا از آمادگی بیشتری برخوردار است.