ارتش در تایلند کودتا کرد!

01 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ژنرال پرایوس چان اوچا، فرمانده ارتش تایلند می گوید، این اقدام به منظور بازگرداندن آرامش به کشور و اصلاح امور انجام شده است. دو روز پیش در تایلند حکومت نظامی اعلام شده بود. یک روز پس از آن نیز فرمانده نیروهای مسلح از رهبران سیاسی خواسته بود تا در اجلاسی به منظور یافتن راهی برای حل بحران سیاسی تایلند شرکت کنند. گزارش از نورا شاهسون.