واکنش هنرمندان ایرانی علیه رویداد زنجیره ای اسیدپاشی در اصفهان

29 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار بزرگی از هنرمندان ایرانی علیه رویداد زنجیره ای اسیدپاشی به صورت دختران در اصفهان واکنش نشان داده اند. اصغر فرهادی، هما روستا، کیانوش عیاری از جمله هنرمندانی اند که خواستار هوشیاری مردم و برخورد قاطع مقام های دولتی با این پدیده شده اند.