ساخت رحم مصنوعی و آزمایش آن بر روی یک بره

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا موفق به ساخت رحم مصنوعی و رشد آزمایشیٍ یک بره نارٍس در آن شدند. طبق نتیجه این تحقیق که در مجله معتبر نیچر منتشر شده است، با استفاده از رحم مصنوعی شانس سالم و زنده ماندن نوزادان نارس افزایش می یابد.