با پوست هوشمند، اعضای مصنوعی بدن هم حس می کنند

13 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان به تازگی به دستاوردهای قابل توجهی در ایجاد اندام های مصنوعی انسان مانند پوست دست یافته اند اما به آنها هنوز هم به دیده مصنوعی نگاه می شود . موضوعی که می تواند با روش جدیدی که دانشمندان کره جنوبی در این حوزه پیش گرفته اند دست خوش تغییر شود.