ارتباط میان بیماری های قلبی و بیماری های عفونی مزمن

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، رقم کسانی که به بیماری قلبی مبتلا هستند، در کشورهای در حال توسعه به سطح هشداردهنده ای رسیده است. اخیرأ گروهی از دانشمندان این سازمان به نکته مهمی توجه کرده و می گویند، احتمال دارد که بیماری های عفونی مزمن یا درمان نشده نظیر آنفلونزا، سل، ایدز و برخی بیماری های کمتر شناخته شده دلیل این شیوع غیر منتظره باشد. گزارش از دکتر شیده رضایی.