ارتباط انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقتصاد ایران

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرح ها و لوایح اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران و همچنین دیدگاه نمایندگان این مجلس در مورد برنامه های اقتصادی دولت، تاثیر غیرقابل انکاری بر فضای اقتصادی ایران دارد.