طراحی شهر باستانی «پرگامون» با استفاده از فناوری، گزارش شباهنگ

30 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی در برلین، با بهره گیری از فناوری های روز، شهر باستانی پرگامون را بازسازی کرده است. با دیدار از این نمایشگاه می توانید زندگی در این شهر را تجربه کنید.