نماینده مکزیک دختر شایسته جهان شد

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«وِنِسا پونس دِلِئون» تاج دختر شایسته جهان را بر سر گذاشت و نخستین مکزیکی شد که این عنوان را به دست آورد. او در این مسابقه با ۱۱۷ شرکت کننده دیگر رقابت کرد.