ساخت جانورانی با وسایل بازیافتی در باغ وحش ملی واشنگتن

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باغ وحش ملی واشنگتن، پایتخت آمریکا نزدیک به یک هزار و هشتصد حیوان دارد که معرف سیصد گونه مختلف هستند.اما امسال تابستان بازدیدکنندگان از این باغ وحش جانوران دیگری می بینند.