نمایشگاه «هنر روی کاغذ» برای پنجمین سال پیاپی در نیویورک برپا شد

18 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه «هنر روی کاغذ» که آثاری از ۹۱ گالری معروف دنیا و تعدادی از سازه های هنری را نمایش می دهد، برای پنجمین سال پیاپی در نیویورک برپا شد.