نمایشگاهی از مجسمه های متحرک در لندن

24 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الکسندر کالدِر هنرمندی است معروف که به خاطر اختراع مجسمه های متحرک شهرت دارد. اکنون نمایشگاه بزرگی از آثار این هنرمند آمریکایی در گالری هنرهای مدرن تیت لندن بر پا شده که برخی از آنها برای اولین بار در بریتانیا به نمایش در آمده است.