"هنر در همه جا"

06 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مکان های عمومی شهر های آمریکا در ماه اوت به یک گالری هنری تبدیل شده است از تابلو اعلان و آگهی در خیابان ها گرفته تا ایستگاه های اتوبوس و قطار. "هنر در همه جا" نام این پروژه است که با همت موزه های کشور ایجاد شد.