اثر کاراواجو، نقاش ایتالیایی، که ۵ سال پیش پیدا شد، در تولوز به حراج گذاشته می‌شود

19 اسفند 1397