گفتگو با «سارا پیشه» طراح صحنه و دکور در برادوی نیویورک

08 مرداد 1397