نمایشگاهی از آثار «آگوست رودن» مجسمه ساز فرانسوی در نیویورک

29 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش پیش رو، به موزه متروپولیتن نیویورک می رویم که با نمایشگاهی بسیاری جالب، دیدارکننده ها را رودروی مجسمه ساز برجسته فرانسوی «آگوست رودن» قرار می دهد. این نمایشگاه به مناسبت سالگرد درگذشت این هنرمند برپا شده است.