نمایشگاهی از آثار «آگوست رودن» مجسمه ساز فرانسوی در نیویورک

20 اوت 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در گزارش پیش رو، به موزه متروپولیتن نیویورک می رویم که با نمایشگاهی بسیاری جالب، دیدارکننده ها را رودروی مجسمه ساز برجسته فرانسوی «آگوست رودن» قرار می دهد. این نمایشگاه به مناسبت سالگرد درگذشت این هنرمند برپا شده است.