برگزاری نمایشگاهی از آثار «بنکسی» هنرمند گمنام بریتانیایی در مسکو

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنکسی، هنرمند گمنام بریتانیایی که با مضامین اجتماعی و سیاسی آثار گرافیتی خود در جهان به شهرت رسیده؛ می گوید نمایشگاهی که از کارهایش در مسکو برپا شده بدون اجازه بوده است. البته مشخص نیست با انتشار این نظر، نمایشگاه را غیر مستقیم تأیید کرده یا واقعا از برپایی آن شاکی است.