نمایشگاه سه بعدی آثار «ونسان ون گوگ» نقش هلندی در بلژیک

26 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در نمایشگاهی در بروکسل، می توانید قدم به درون نقاشی های ونسان ون گوگ بگذارید. این نمایشگاه، از طریق فناوری سه بعدی به نقاشی های پراحساس و رنگارنگ ونگوگ جان بخشیده است