خانواده‌های سربازان ربوده شده لبنانی: عزیزان ما را فراموش نکنید

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضات آرام خانواده گروگان های لبنانی در بیروت، رفته رفته بصورت دردسر امنیتی دیگری برای دولت لبنان درآمده است.چهار ماه پیش، شبه نظامیان افراطی دخیل در جنگ داخلی سوریه، تعدادی از سربازان ارتش لبنان را در یکی از شهرهای مرزی آن کشور به گروگان گرفته اند.