درمان نیروهای نظامی مبتلا به تنش های روانی از طریق همدمی با حیوانات

03 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان بهداشت روانی، به پزشکان ارتش و واحدهای مرتبط توصیه می کنند که در درمان نیروهای نظامی مبتلا به تنش های روانی، از شیوه "همدمی با حیوانات" استفاده کنند. گزارش شیده رضایی