وزير دادگستری ارمنستان: بحران سياسی جاری معلول اشتباهات حزب حاکم است

08 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ارمنستان داويت هاروتونيان وزير دادگستری امروز ضمن دفاع از وجود يک اپوزيسيون قدرتمند در کشور بحران سياسی جاری را معلول اشتباهات حزب حاکم جمهوريخواه دانسته و می گويد، این حزب بزرگترين اشتباهش انحصار طلبی در قدرت و ناديده گرفتن لزوم داشتن يک اپوزيسيون قدرتمند بود. [[