دلیل نارضایتی و خیزش دوباره مردم ارمنستان چیست

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ده ها هزار نفر در ارمنستان با پاسخ مثبت به ندای رهبر مخالفان در اعتصاب سراسری در آن کشور شرکت کردند. گزارش هوشمند میرفخرائی