تلاش حزب جمهوریخواه ارمنستان برای مذاکره با رهبر مخالفان

13 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ارمنستان، همزمان با ادامه ناآرامی ها نایب رئیس حزب جمهوریخواه، از نیوکول پاشینیان رهبر مخالفان خواستار کمک به متوقف ساختن اعتراضات خیابانی شده است.