مراسم یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه در ارمنستان برگزار شد

04 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صد سال از کشتار حدود یک و نیم میلیون ارمنی بدست ترک های عثمانی می گذرد ولی برای ارامنه این درد هنوز تازه است. مراسم یادبود صدمین سالگرد کشتار ارامنه که روز جمعه در ارمنستان برگزار شد شاهدی بر این مساله بود.